Rok 2016 był dla nas rokiem przełomowym (jak zawsze ostatnio…).
2016t-sty przyniósł nam więcej radości w sprawach związanych z naszą pracą niż rozczarowań, a dzieje się tak także dzięki Wam.
Dlatego chcielibyśmy podziękować za ten rok naszej niezawodnej Widowni, Gościom festiwalu, Jurorom, Kinojadom, Wolontariuszom i wszystkim, z którymi mieliśmy okazję pracować.
Rok 2017 (kolejny przełomowy) przyniesie zmianę nazwy i formuły festiwalu.
MFF Złote Mrówkojady zostanie zastąpiony Lubelskim Międzynarodowym Festiwalem Filmowym tworzonym dzięki doświadczeniom dziesięciu edycji Mrówkojadów.
Liczymy na to, że w 2017 uda nam się jeszcze bardziej poprawić, powiększyć i polepszyć ten festiwal, między innymi dzięki włączeniu do pracy nad nim energii i zaangażowania nowych osób.

Złote Mrówkojady → LFF

Podziel się ze znajomymi