Edycja 2021

15 edycja LFF odbędzie się w dniach
19-27 listopada 2021

To już piętnastolecie Lubelskiego Festiwalu Filmowego i choć dalecy jesteśmy od świętowania jubileuszy jest to okazja do refleksji. W 2020 nie mogliśmy spotkać się z Wami w przestrzeni sal kinowych, warsztatowych czy w Klubie Festiwalowym. Spotkania wirtualne nie były w stanie tego zrekompensować, choć w jakimś stopniu pomagały zachować więź z Publicznością i Autorami.

Zrozumieliśmy w pełni, że to właśnie spotkania, bycie ze sobą i rozmowy o filmach, które zawsze były meritum LFF są tym aspektem festiwalu, który wymaga szczególnej ochrony i wspierania. Tegoroczna edycja skłania nas do zastanowienia nad formą i funkcję festiwalu w przyszłości. Rok 2020 dużo nas nauczył, wiemy już, że nie można organizować festiwali w dotychczasowej formie. Postaramy się jednak połączyć podczas 15 edycji LFF to co było najbardziej wartościowe dotychczas z możliwościami, które daje nam przyszłość.

Dzięki hybrydowej formie będziemy mogli być z Wami „w realu” ale także docierać do osób, które dotychczas nie miały okazji zasiąść w fotelach naszych sal projekcyjnych.

Online/Offline

Program LFF 2021 podzieliliśmy 2 sekcje: OFFLINE i ONLINE, przy czym część internetowa będzie uzupełnieniem dominującej formy stacjonarnej, pomoże rozszerzyć zakres naszych działań.

Na sekcję OFFLINE złoży się z 5 części: konkursy, pokazy tematyczne, pokazy specjalne, warsztaty, wydarzenia towarzyszące. Pokazy i inne wydarzenia odbędą się w salach kinowych i budynkach, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.


Na sekcję ONLINE złożą się pokazy tematyczne z audiodeskrypcją, warsztaty, wydarzenia towarzyszące (transmisje online wydarzeń odbywających się w formie stacjonarnej).

Gdyby jednak sytuacja epidemiczna przybrała zły obrót i przepisy sanitarne w listopadzie b.r. nie pozwoliły na otwarte dla publiczności pokazy w salach kinowych, cały program przeniesiemy, jak roku ubiegłym, do internetu.

okienka internetowego komunikatora z wideorozmową, 10 osób, organizatorzy LFF
uśmiechnięta dziewczyna z aparatem na statywie

Warsztaty

Naszą ambicją zawsze było i pozostanie w przyszłości proponowanie widowni wartościowego, ambitnego, niekomercyjnego kina autorskiego z całego świata bez oglądania się na przelotne mody i wpływy.

Ale pokazy filmowe to tylko jeden aspekt LFF, zaproponujemy także różnego rodzaju działania warsztatowe kształcące kompetencje odbiorczych i uczące formułowania wypowiedzi opartej na analizie dzieła filmowego oraz kompetencje dotyczące realizacji projektów filmowych. Właśnie w tych dziedzinach narzędzia internetowe mogą okazać się szczególnie przydatne.

Odbędą się m.in.: warsztaty dla rodzin, KINO W NECIE: warsztaty dla młodzieży i warsztaty dziennikarskie dla studentów.

Cykle specjalne

Oprócz cyklu warsztatowego, tradycyjnie zaprosimy do udziału w pokazach cyklicznych: w tym roku cykl POLSKIE LEGENDY poświęcony będzie Krzysztofowi Kieślowskiemu a poświęcony ważnym wydarzeniom historycznym i postaciom, które wpłynęły na rzeczywistość, w tym również na kinematografię cykl HISTORIA W KINIE/HISTORIA KINA skupi się na filmowych aspektach twórczości Stanisława Lema i Andrzeja Munka.

warsztaty dla rodzin z dziećmi

Branża medialna

Dla przedstawicieli szeroko rozumianej branży medialnej mamy LUBLIN MEDIA MEETINGS gdzie będziemy dyskutować o perspektywach i przyszłości ruchu festiwali filmowych w Polsce i na świecie.

Wydarzenia towarzyszące

Innym aspektem festiwalu będą wydarzenia takie jak Czytanie performatywne scenariusza filmowego organizowane we współpracy z Czytelnią Dramatu, Quiz wiedzy filmowej poświęcony kinu Science Fiction, Filmowa dyskoteka dla rodzin i Wystawa plakatów filmowych.

widzowie w sali kinowej
uśmiechnięte wolontariuszki festiwalu

Wolontariat

Zawsze ważny był dla nas wolontariat, w ciągu tych 15 edycji młodzi, pełni entuzjazmu ludzie wspierali nas swoją pracą i energią, bez nich LFF nie miałby możliwości rozwoju. W tym roku każdy będzie mógł z nami pracować nad festiwalem rozwijając swoje kompetencje i oglądać festiwalowe filmy, jeśli tylko znajdzie na to czas.

Wszystkie pokazy i inne festiwalowe wydarzenia są bezpłatne.

Font Resize
Wysoki kontrast